Asigurarea de garantie de participare la licitatii

Care este obiectul asigurarii?

Obiectul asigurarii este plata in favoarea beneficiarului a unei despagubiri, in cazul in care:

    • asiguratul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
    • asiguratul castiga licitatia, dar nu constituie garantia de buna executie;
    • asiguratul castiga licitatia dar refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

 Care este suma asigurata?

Se asigura intre 1% si 2% din valoarea estimata a contractului licitat.

 Care este perioada asigurarii?

Asigurarea de garantie de participare la licitatii se poate incheia pentru o perioada de 120 zile. La cererea Beneficiarului perioada garantata se poate prelungi.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de valoarea garantiei, perioada de valabilitate a asigurarii, cerintele beneficiarului mentionate in documentatia licitatiei, experienta antreprenorului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.

Asigurarea de garantie de buna executie

Care este obiectul asigurarii?

Aceasta garantie reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de asigurat si asigurator privind plata in favoarea beneficiarului a unei despagubiri in limita sumei asigurate, in situatia in care asiguratul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract, respectiv obligatiile garantate.

 Care este suma asigurata?

De regula se asigura intre 2% si 10% din valoarea contractului de executat.

 Care este perioada asigurarii?

Se incheie conform clauzelor contractuale, dar nu mai mult de 49 de luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de valoarea contractului, valoarea garantiei, perioada de valabilitate a asigurarii, cerintele beneficiarului mentionate in contractul de baza, experienta antreprenorului.

Asigurarea de garantie post-executie

Care este obiectul asigurarii?

Obiectul asigurat este plata unei despagubiri,in favoarea beneficiarului, in cazul in care, dupa finalizarea proiectului apar defectiuni si vicii in perioada de garantie a acestuia.

 Cui se adreseaza?

Asigurarea de garantie post-executie poate fi utilizata de companiile din constructii, productie de bunuri, servicii, furnizori de echipamente industriale, etc.

 Care este suma asigurata?

De regula se asigura intre 3% si 10% din valoarea contractului de executie.

 Care este perioada asigurarii?

Asigurarea de garantie post-executie se incheia pentru o perioada de maximim 61 de luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de valoarea contractului, valoarea garantiei, perioada de valabilitate a asigurarii, cerintele beneficiarului mentionate in contractul de baza, experienta antreprenorului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.

Asigurarea de garantie de returnare a avansului

Care este obiectul asigurarii?

Asigurarea de garantie de returnare a avansului acopera plata in favoarea beneficiarului a unei despagubiri, in situatia in care asiguratul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract, respectiv returnarea la timp si in conditiile stabilite a sumei inaintate cu titlu de avans.

 Cui se adreseaza?

Asigurarea de garantie de returnare a avansului poate fi utilizata de companiile producatoare de bunuri, furnizori de echipamente, prestatori de servicii, constructori, etc.

 Care este suma asigurata?

EximAsig asigura de regula intre 5% si 30% din valoarea contractul de executat.

 Care este perioada asigurarii?

De regula maximum 37 de luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de valoarea contractului, valoarea garantiei, perioada de valabilitate a asigurarii, cerintele beneficiarului mentionate in contractul de baza, experienta antreprenorului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.

Asigurarea de garantie de retinere

Care este obiectul asigurarii?

Acoperă plata unei despăgubiri, în favoarea beneficiarului, a contravalorii sumelor care trebuiau sa fie retinute din facturile emise de asigurat către beneficiar, in baza graficului de plăti conform prevederilor contractuale, dar care nu au fost retinute si au fost eliberate asiguratului ca urmare a garantarii acestora de catre asigurator.

 Care este suma asigurata?

Conform prevederilor contractului, de regula intre 5% și 10% din valoarea contractului de executat.

 Care este perioada asigurarii?

Confom clauzelor contractuale, de regula maximum 120 de luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de valoarea contractului, valoarea garantiei, perioada de valabilitate a asigurarii, cerintele beneficiarului mentionate in contractul de baza, experienta antreprenorului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.

Asigurarea de Garanție pentru Admiterea la Regimul TIR

Care este obiectul asigurarii?

Acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiile asumate instituite prin Convenția Vamala relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Decret 420/1979) și asumate de Asigurat prin semnarea Declarației de Angajament a Societății de Transport față de UNTRR.

 Care este suma asigurata?

Suma asigurată menționată în Polița de Garantare reprezintă valoarea maxima a despăgubirilor care pot fi plătite de Asigurator pentru toate carnetele TIR emise in perioada asigurată pe numele titularului Asigurat. 

Care este perioada asigurarii?

Asigurarea se încheie pentru un singur Operator de Transport pentru carnetele TIR eliberate în perioada de 12 luni de la data intrării în vigoare a Poliței de Garantare

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de suma asigurată, experiența asiguratului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.

Asigurarea de Garanție de Bună Execuție pentru Licențe de Import

Care este obiectul asigurarii?

Acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor rezultate din Licența de Import, conform regulamentelor comunitare, ce îi revin ASIGURATULUI în relația cu APIA

 Care este suma asigurata?

Suma asigurată este menționată în Polița de asigurare și în Instrumentul de Garantare, aceasta fiind  stabilită in funcție de tipul de licență în conformitate cu legislația agricolă sectorială.

 Care este perioada asigurarii?

Confom termenelor prevăzute în licența de import, de regula maximum 24 de luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de suma asigurată, perioada de valabilitate a asigurarii, experiența asiguratului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.