Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj si raspunderea constructorului

Care este obiectul asigurarii?

Acest produs protejeaza interesele financiare ale societatilor de constructii, asigurand derularea in bune conditii a proiectelor angajate, adresandu-se in special antreprenorilor, constructorilor si sub-contractorilor acestora.

In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera:

Sectiunea I (obligatorie) – Pagubele materiale;

Sectiunea II (optionala) – Raspunderea civila.

 Care sunt riscurile asigurate?

Sectiunea I – PAGUBE MATERIALE (obligatorie):

   • polita tip „toate riscurile” – acopera daunele produse pe perioada contractului de asigurare mai putin riscurile excluse in conditiile de asigurare.

Sectiunea II – RASPUNDERE CIVILA (optional):

   • raspunderea civila a asiguratului, angajata in cazul producerii unor prejudicii (vatamari corporale – inclusiv decesul) si / sau pagube materiale – avarierea / distrugerea bunurilor mobile / imobile, vatamarea unor animale).

 Clauze suplimentare:

Polita poate fi extinsa si pentru alte riscuri.

 Care este perioada asigurarii?

Contractul de asigurare se incheie pe intreaga perioada aferenta executarii lucrarilor de constructii-montaj asa cum rezulta din documente, daca nu se convine altfel. Orice prelungire a valabilitatii contractului de asigurare se face la cererea asiguratului si numai cu acordul asiguratorului.

Asigurarea utilajelor de constructii-montaj si a altor utilaje si instalatii speciale

Care este obiectul asigurarii?

 Se adresează persoanelor juridice si se pot asigura utilajele de constructii – montaj si a altor utilaje si instalatii speciale (CPM) dupa cum urmeaza:

 • macarale, utilaje pentru amenajarea terenului, statii pentru prepararea betonului, alte utilaje/vehicule – folosite pe santier;
 • utilaje mobile cu viteza redusa, echipamente stationare, utilaje pe sine;
 • utilaje agricole.

Care sunt riscurile asigurate?

 • neglijenta, manipulare incorecta, erori de operare ale angajatilor;
 • fenomene naturale/alte calamitati;
 • incendiu, trasnet si explozii;
 • coliziuni, rasturnari, deraieri;
 • orice alt accident care nu este exclus in mod expres prin conditiile de asigurare.

Care este perioada asigurarii?

 in cazul unui proiect – perioada de desfasurare a lucrarilor incluzand si perioada de garantie acordata lucrarilor.

 • in cazul utilajelor de constructii/altor utilaje/instalatii speciale sau părti ale acestora asigurate în mod individual – 12 luni, minim 3 luni.