Informare supraveghere video

Nota informare supraveghere video

 

Dorim sa va informam cu privire la utilizarea mijloacelor de supraveghere video in incinta si in afara societatii C.A.R.E. ROMANIA S.A.. Scopul nostru este de a asigura un mediu de lucru sigur, protejat si eficient, precum si de a proteja activul companiei. Aceasta notificare are drept scop sa va informeze cu privire la modul în care sunt colectate si utilizate imaginile video in cadrul organizatiei noastre.

 

 1. 1. Scopul prelucrarii prin mijloace video

Supravegherea video este utilizata pentru a monitoriza accesul persoanelor in companie, a asigura securitatea sediului, a resurselor noastre si a persoanelor aflate in incinta companiei. Aceasta ajuta la prevenirea incidentelor de securitate, investigarea evenimentelor nedorite si protejarea bunurilor companiei.

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop are loc in vederea satisfacerii unor interese legitime, precum asigurarea securitatii sediului in care ne desfasuram activitatea si protejarea activelor noastre, ale clientilor si ale furnizorilor.

 

 1. Temeiul legal al prelucrarii

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in domeniu:

 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGPD);
 • Legea 190/31 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 1. 3. Transparenta si informare

C.A.R.E. ROMANIA S.A. furnizeaza persoanelor care intra in zona supravegheata video informatiile prevazute de art. 13 din Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal. In acest sens, informatiile prevazute la art. 13 din RGPD, avand alaturata pictograma aferenta, sunt aduse la cunostinta persoanelor vizate in mod clar si permanent, prin intermediul unui afis ″Atentie! Zona supravegheata video″ postat in locurile monitorizate, pozitionat la o distanta rezonabila de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel incat sa poata fi vazut de orice persoana.

 

 1. Locurile de Supraveghere

Camerele de supraveghere sunt amplasate in zonele critice, precum intrarea principală, camera serverelor și cele două intrări secundare. Inregistrările video nu acopera spatiile personale, cum ar fi zonele de lucru sau toaletele.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Inregistrarile video sunt stocate intr-un mediu securizat si pot fi accesate doar de catre personalul autorizat. Societatea depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii, accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau stergerii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

 

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Informatiile inregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizarii de catre C.A.R.E. ROMANIA S.A. in scopul asigurarii securitatii spatiilor si bunurilor companiei, precum si al sigurantei persoanelor aflate in sediul companiei si sunt puse la dispozitia organelor judiciare si a altor institutii abilitate de lege sa solicite aceste informatii, la cererea expresa a acestora. Orice activitate de transfer si dezvaluire a datelor personale catre terti va fi documentata si supusa unei evaluari riguroase privind necesitatea comunicarii si compatibilitatea dintre scopul in care se face comunicarea si scopul in care aceste date au fost colectate initial pentru prelucrare (de securitate si control acces). In aceste cazuri va fi consultat si Responsabilul cu protectia datelor desemnat la nivelul operatorului de date. Imaginile inregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere pot fi puse la dispozitia organelor judiciare, la cererea expresa a acestora. Datele dumneavoastra cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate in strainatate.

 

 1. Durata de stocare

Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proportionala cu scopul pentru care se prelucreaza datele, astfel ca imaginile sunt stocate pentru o perioada care nu depaseste 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se sterg prin procedura automata in ordinea in care au fost inregistrate. In cazul producerii unui incident de securitate, precum si in cazuri temeinic justificate, durata de pastrare a materialului filmat relevant poate depasi limitele normale in functie de timpul necesar investigarii suplimentare a incidentului de securitate.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

Respectam drepturile angajatilor la intimitate si protecția datelor cu caracter personal.

C.A.R.E. ROMANIA S.A. asigura respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Informarea persoanelor vizate se realizeaza in mod clar si permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficienta si localizat in zona supravegheata, astfel incat sa semnaleze existenta camerelor de supraveghere si pentru a comunica informatiile esentiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016, persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la stergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul la opozitie,
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri.

Va asiguram ca orice colectare si utilizare a datelor dvs. personale prin intermediul supravegherii video vor fi gestionate cu responsabilitate si conform legilor aplicabile.

Daca aveti intrebari cu privire la supravegherea video sau la drepturile dvs. privind protecția datelor, va rugam sa contactati responsabilul nostru cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de e-mail dpo@eximasig.ro.

 

Va multumim pentru intelegere si cooperare in aceasta privinta.