Asigurarea de Garanție pentru Admiterea la Regimul TIR

Care este obiectul asigurarii?

Acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiile asumate instituite prin Convenția Vamala relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Decret 420/1979) și asumate de Asigurat prin semnarea Declarației de Angajament a Societății de Transport față de UNTRR.

 Care este suma asigurata?

Suma asigurată menționată în Polița de Garantare reprezintă valoarea maxima a despăgubirilor care pot fi plătite de Asigurator pentru toate carnetele TIR emise in perioada asigurată pe numele titularului Asigurat. 

Care este perioada asigurarii?

Asigurarea se încheie pentru un singur Operator de Transport pentru carnetele TIR eliberate în perioada de 12 luni de la data intrării în vigoare a Poliței de Garantare

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de suma asigurată, experiența asiguratului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.

Asigurarea de Garanție de Bună Execuție pentru Licențe de Import

Care este obiectul asigurarii?

Acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor rezultate din Licența de Import, conform regulamentelor comunitare, ce îi revin ASIGURATULUI în relația cu APIA

 Care este suma asigurata?

Suma asigurată este menționată în Polița de asigurare și în Instrumentul de Garantare, aceasta fiind  stabilită in funcție de tipul de licență în conformitate cu legislația agricolă sectorială.

 Care este perioada asigurarii?

Confom termenelor prevăzute în licența de import, de regula maximum 24 de luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de suma asigurată, perioada de valabilitate a asigurarii, experiența asiguratului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.