Asigurarea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru cazurile de avarii accidentale

Asigurarea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru cazurile de avarii accidentale

Care este obiectul asigurarii?

In baza contractului sunt asigurate urmatoarele: masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele, precum si orice alte bunuri asimilabile acestora, acceptate in urma probelor de functionare, acestea fiind operationale conform scopului pentru care au fost produse.

 Care sunt riscurile asigurate?

  • greseala de manevrare, montare ori instalare, nepricepere sau neglijenta;
  • eroare de proiectare, defect de material sau greseala de executie;
  • lipsa de apa in instalatiile de producere a aburului;
  • eroare in functionarea mijloacelor de masura, reglare sau siguranta;
  • rupere ori deformare in timpul functionarii sau dezmembrare datorita fortei centrifuge;
  • suprapresiune sau subpresiune;
  • scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara aparitia focului, la instalatiile electrice;
  • furtuna, inghet sau gheata.

 Clauze suplimentare:

In schimbul unei prime aditionale se pot acoperi si alte riscuri speciale.

 Care este perioada asigurarii?

Asigurarea se incheie pentru o perioada de maximum 12 luni si minimum 3 luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Costul politei de asigurare difera si se stabileste in functie de cota tarifara si nivelul de risc apreciat in baza cererii-chestionar si dupa caz, a inspectiei de risc.

La cererea clientului primele se pot plati: integral, semestrial sau trimestrial.