Asigurarea de Garanție de Bună Execuție pentru Licențe de Import

Asigurarea de Garanție de Bună Execuție pentru Licențe de Import

Care este obiectul asigurarii?

Acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor rezultate din Licența de Import, conform regulamentelor comunitare, ce îi revin ASIGURATULUI în relația cu APIA

 Care este suma asigurata?

Suma asigurată este menționată în Polița de asigurare și în Instrumentul de Garantare, aceasta fiind  stabilită in funcție de tipul de licență în conformitate cu legislația agricolă sectorială.

 Care este perioada asigurarii?

Confom termenelor prevăzute în licența de import, de regula maximum 24 de luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de suma asigurată, perioada de valabilitate a asigurarii, experiența asiguratului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.