Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj si raspunderea constructorului

Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj si raspunderea constructorului

Care este obiectul asigurarii?

Acest produs protejeaza interesele financiare ale societatilor de constructii, asigurand derularea in bune conditii a proiectelor angajate, adresandu-se in special antreprenorilor, constructorilor si sub-contractorilor acestora.

In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera:

Sectiunea I (obligatorie) – Pagubele materiale;

Sectiunea II (optionala) – Raspunderea civila.

 Care sunt riscurile asigurate?

Sectiunea I – PAGUBE MATERIALE (obligatorie):

      • polita tip „toate riscurile” – acopera daunele produse pe perioada contractului de asigurare mai putin riscurile excluse in conditiile de asigurare.

Sectiunea II – RASPUNDERE CIVILA (optional):

      • raspunderea civila a asiguratului, angajata in cazul producerii unor prejudicii (vatamari corporale – inclusiv decesul) si / sau pagube materiale – avarierea / distrugerea bunurilor mobile / imobile, vatamarea unor animale).

 Clauze suplimentare:

Polita poate fi extinsa si pentru alte riscuri.

 Care este perioada asigurarii?

Contractul de asigurare se incheie pe intreaga perioada aferenta executarii lucrarilor de constructii-montaj asa cum rezulta din documente, daca nu se convine altfel. Orice prelungire a valabilitatii contractului de asigurare se face la cererea asiguratului si numai cu acordul asiguratorului.