Asigurarea de raspundere civila

Care este obiectul asigurarii?

Asigurarea acopera prejudiciul produs de asigurat, persoana juridica, unor terte persoane. In toate cazurile este vorba de prejudiciile produse in anumite imprejurari si pentru care asiguratul răspunde potrivit legii.

 Care sunt tipurile de asigurari?

 • Asigurarea de raspundere civila generala fata de terti;
 • Asigurarea de raspundere civila a prestatorului de servicii;
 • Asigurarea de raspundere civila a producătorului;
 • Asigurarea de raspundere civila a angajatorului fata de angajati;
 • Asigurarea de raspundere civila a proprietarului fata de chirias;
 • Asigurarea de raspundere civila a chiriasului fata de proprietar;
 • Asigurarea de raspundere civilă a utilajelor.
 • Asigurarea de raspundere profesionala a expertilor contabili si auditorilor financiari
 • Asigurarea de raspundere profesionala a intermediarilor de credite

Care sunt riscurile acoperite?

 • Cererile de despagubire pentru prejudiciile cauzate ca urmare a savarsiri unei erori profesionale
 • Pagube materiale (avarierea/distrugerea bunurilor mobile/imobile).

Care este perioada asigurarii?

Perioada de asigurare este de 12 luni.

 

 

Asigurarea de raspundere profesionala

Care este obiectul asigurarii?

Asigurarea acopera răspunderea civila profesionala decurgand din acte culpabile savarsite in timpul desfasurarii activitatii specifice, care nu constituie infractiune.

Care sunt tipurile de asigurari?

 • Asigurarea de raspundere profesionala generala pentru erori si omisiuni;
 • Asigurarea de raspundere profesionala a arhitectilor si inginerilor constructori;
 • Asigurarea de raspundere profesionala a avocatilor;
 • Asigurarea de raspundere profesionala a brokerilor de asigurare;
 • Asigurarea de raspundere profesionala a cadrelor medicale;
 • Asigurarea de raspundere profesionala a personalului de conducere (D&O).

 Care sunt riscurile acoperite?

 • orice cerere de despagubire in vigoare prezentata in scris de asigurat si primita de asigurator;
 • cheltuielile facute de asigurat in procesul civil precum si pentru cheltuielile de judecata.

Care este perioada asigurarii?

Perioada de asigurare este de 12 luni.

Asigurarea de accidente a persoanelor

Care este obiectul asigurarii?

Aceasta asigurare se adreseaza persoanelor care in urma desfasurarii activitatii profesionale sunt expuse riscului de accidentare, dar si persoanelor care prin activitati practicate isi asuma anumite riscuri ce pot duce la invaliditate sau deces.

 Care sunt riscurile asigurate?

Riscuri standard:

   • decesul ca urmare a unui accident;
   • invaliditatea permanenta ca urmare a unui accident.

Riscuri suplimentare:

   • indemnizatie zilnica de spitalizare;
   • indemnizatie pentru interventii chirurgicale;
   • indemnizatie pentru arsuri;
   • indemnizatie pentru fracturi;
   • indemnizatie zilnica pentru incapacitate temporara din accident;
   • indemnizatie pentru cheltuieli medicale.

 Care este perioada asigurarii?

Perioada de asigurare este in mod obisnuit de 12 luni, daca nu se convine asupra altei perioade, de comun acord intre parti.

 Cat costa polita de asigurare?

Costul politei de asigurare se stabileste in functie de cota tarifara si de nivelul de risc apreciat în baza cererii-chestionar și a celorlalte documente solicitate. La cererea clientului primele se pot plati: integral, semestrial sau trimestrial.

Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj si raspunderea constructorului

Care este obiectul asigurarii?

Acest produs protejeaza interesele financiare ale societatilor de constructii, asigurand derularea in bune conditii a proiectelor angajate, adresandu-se in special antreprenorilor, constructorilor si sub-contractorilor acestora.

In functie de optiunea asiguratului, polita de asigurare acopera:

Sectiunea I (obligatorie) – Pagubele materiale;

Sectiunea II (optionala) – Raspunderea civila.

 Care sunt riscurile asigurate?

Sectiunea I – PAGUBE MATERIALE (obligatorie):

   • polita tip „toate riscurile” – acopera daunele produse pe perioada contractului de asigurare mai putin riscurile excluse in conditiile de asigurare.

Sectiunea II – RASPUNDERE CIVILA (optional):

   • raspunderea civila a asiguratului, angajata in cazul producerii unor prejudicii (vatamari corporale – inclusiv decesul) si / sau pagube materiale – avarierea / distrugerea bunurilor mobile / imobile, vatamarea unor animale).

 Clauze suplimentare:

Polita poate fi extinsa si pentru alte riscuri.

 Care este perioada asigurarii?

Contractul de asigurare se incheie pe intreaga perioada aferenta executarii lucrarilor de constructii-montaj asa cum rezulta din documente, daca nu se convine altfel. Orice prelungire a valabilitatii contractului de asigurare se face la cererea asiguratului si numai cu acordul asiguratorului.

Asigurarea utilajelor de constructii-montaj si a altor utilaje si instalatii speciale

Care este obiectul asigurarii?

 Se adresează persoanelor juridice si se pot asigura utilajele de constructii – montaj si a altor utilaje si instalatii speciale (CPM) dupa cum urmeaza:

 • macarale, utilaje pentru amenajarea terenului, statii pentru prepararea betonului, alte utilaje/vehicule – folosite pe santier;
 • utilaje mobile cu viteza redusa, echipamente stationare, utilaje pe sine;
 • utilaje agricole.

Care sunt riscurile asigurate?

 • neglijenta, manipulare incorecta, erori de operare ale angajatilor;
 • fenomene naturale/alte calamitati;
 • incendiu, trasnet si explozii;
 • coliziuni, rasturnari, deraieri;
 • orice alt accident care nu este exclus in mod expres prin conditiile de asigurare.

Care este perioada asigurarii?

 in cazul unui proiect – perioada de desfasurare a lucrarilor incluzand si perioada de garantie acordata lucrarilor.

 • in cazul utilajelor de constructii/altor utilaje/instalatii speciale sau părti ale acestora asigurate în mod individual – 12 luni, minim 3 luni.
Asigurarea bunurilor apartinand persoanelor juridice

Care este obiectul asigurarii?

Aceasta asigurare se adreseaza persoanelor juridice care detin imobile si alte bunuri (masini, utilaje, instalatii, etc.) destinate desfasurarii activitatilor industriale, comerciale, economice, administrative si social-culturale.

Bunurile asigurate sunt:

 1. Cladirile si alte constructii;
 2. Continutul;
 3. Cheltuielile (in limita a 5% din suma asigurata):
  • de proiectare;
  • de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
  • legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acestora;
  • de expertiza a daunei.

Care sunt riscurile asigurate?

  • incendiu, trasnet, urmat sau nu de incendiu;
  • explozie, unda de soc provocata de avioane (boom sonic);
  • caderea aparatelor de zbor;
  • caderi accidentale de corpuri pe cladire / bunurile asigurate;
  • fenomene atmosferice (furtuna, vijelie, tornada, uragan, ploaie torentiala, grindina);
  • greutatea stratului de zapada;
  • apa de conducta si / sau inundarea de la vecini;
  • izbirea din exterior de catre autovehicule;
  • vandalism, greve, revolte, tulburari civile;
  • furt prin efractie si / sau prin acte de talharie;
  • cutremur de pamant, inundatie, prabusiri sau alunecari de teren.

Clauze suplimentare – prin plata unor prime aditionale, acoperirea se poate extinde si pentru:

  • etindere pentru riscul de vandalism;
  • asigurarea bunurilor casabile;
  • asigurarea stocului de marfa refrigerata/congelata;
  • asigurarea stocului de marfa in magazine (bunuri cu valoare unitara mare si volum mic);
  • asigurarea bunurilor mobile sau transportabile care se pot găsi și la alte adrese decât cea consemnată în poliță;
  • asigurarea obiectelor de arta
  • asigurarea pentru riscuri specifice a masinilor si instalatiilor electrice (fenomene electrice)
  • extindere pentru riscurile de grave, revolte, tulburări civile;
  • asigurarea centralelor termice și instalațiilor de aer condiționat pentru riscul de  avarii accidentale
  • asigurarea automata a noilor achizitii
  • asigurarea cladirilor la care se executa lucrari de extindere
  • asigurarea autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale

Care este perioada asigurarii?

Asigurarea se incheie pentru o perioada de maximum 12 luni si minimum 1 luna.

Cat costa polita de asigurare?

Costul politei de asigurare se stabileste in functie de cota tarifara si de nivelul de risc apreciat in baza cererii-chestionar si dupa caz, a inspectiei de risc.
La cererea clientului primele se pot plati: integral, semestrial sau trimestrial.

Asigurarea complexa a locuintei

Care este obiectul asigurarii?

Aceasta asigurare se adreseaza persoanelor fizice sau juridice care detin imobile (cladiri si alte constructii) cu destinatie locativa.

Se pot asigura:

 Sectiunea I – Locuinta

 • cladiri cu destinatia de locuinta;
 • alte constructii: anexele din gospodaria Asiguratului;
 • continut: mobilier, covoare si mochete, tablouri, etc.

Care sunt riscurile asigurate?

 • incendiu, trasnet, explozie, caderea aparatelor de zbor;
 • carbonizarea totala sau partiala;
 • vandalism;
 • inundare de la apartamentele vecine sau ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de apa/canalizare;
 • furt;
 • cutremur, inundatie, prabusiri si/sau alunecari de teren, etc.

Cheltuieli necesare, in limita a 10% din suma asigurata, efectuate pentru:

 • prevenirea/limitarea pagubelor;
 • curatirea locului unde s-a produs evenimentul asigurat (ridicarea molozului, aluviunilor, etc.);
 • interventia pompierilor;
 • expertiza daunei.

Sectiunea II – Raspunderea civila a Asiguratului/persoanelor

Prejudiciul inregistrat de persoana pagubita ca urmare a unor fapte/acte savarsite de catre Asigurat/ persoanele cuprinse in asigurare.

Prejudiciile constau in: vatamari corporale (deces, invaliditate permanenta, etc.) sau pagube materiale.

 Clauze suplimentare – prin plata unor prime aditionale, acoperirea se poate extinde si pentru:

 • asigurarea bunurilor casabile;
 • clădiri în construcție/clădiri la care se execută lucrări de extindere;
 • asigurarea pentru avarii accidentale pentru centrale termice si instalații de aer condiționat;
 • asigurarea bunurilor de valoare;
 • asigurarea pentru fenomene electrice;
 • autoconstatarea;
 • extinderea riscului de inundare la limite mai mari față de limita acordată automat de Asigurator;
 • asistența la domiciliu.

 Care este perioada asigurarii?

Asigurarea se incheie pentru o perioada de maximum 12 luni si minimum 3 luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Costul politei de asigurare se stabileste in functie de cota tarifara si de nivelul de risc apreciat in baza informatiilor furnizate de catre Asigurat, a inspectiei de risc, dupa caz.
La cererea clientului primele se pot plati: integral, semestrial sau trimestrial.

Asigurarea echipamentelor electronice

Care este obiectul asigurarii?

Prin acest produs sunt asigurate in baza contractului urmatoarele:

Sectiunea I – Daune materiale;

Sectiunea II – Date si suporturi externe de date;

Sectiunea III – Costuri / cheltuieli suplimentare de operare.

Care sunt riscurile asigurate?

Aceasta asigurarea este o asigurare de tip „all risk”.

Exemple de riscuri:

  • operare gresita, neglijenta, acte intentionate ale angajatilor / tertelor persoane;
  • incendiu, trasnet, explozie, implozie;
  • afumare, parlire, carbonizare;
  • efectul / influenta apei;
  • fenomene / cauze naturale;
  • scurtcircuit, supratensiune, inductie;
  • furt prin efractie / acte de talharie, etc.

Care este perioada asigurarii?

Asigurarea se incheie pentru o perioada de maximum 12 luni si minimum 3 luni.

Cat costa polita de asigurare?

Costul politei de asigurare difera si se stabileste in functie de cota tarifara si nivelul de risc apreciat in baza cererii-chestionar si dupa caz, a inspectiei de risc.

La cererea clientului primele se pot plati: integral, semestrial sau trimestrial.

Asigurarea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru cazurile de avarii accidentale

Care este obiectul asigurarii?

In baza contractului sunt asigurate urmatoarele: masinile, utilajele, instalatiile si echipamentele, precum si orice alte bunuri asimilabile acestora, acceptate in urma probelor de functionare, acestea fiind operationale conform scopului pentru care au fost produse.

 Care sunt riscurile asigurate?

 • greseala de manevrare, montare ori instalare, nepricepere sau neglijenta;
 • eroare de proiectare, defect de material sau greseala de executie;
 • lipsa de apa in instalatiile de producere a aburului;
 • eroare in functionarea mijloacelor de masura, reglare sau siguranta;
 • rupere ori deformare in timpul functionarii sau dezmembrare datorita fortei centrifuge;
 • suprapresiune sau subpresiune;
 • scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara aparitia focului, la instalatiile electrice;
 • furtuna, inghet sau gheata.

 Clauze suplimentare:

In schimbul unei prime aditionale se pot acoperi si alte riscuri speciale.

 Care este perioada asigurarii?

Asigurarea se incheie pentru o perioada de maximum 12 luni si minimum 3 luni.

 Cat costa polita de asigurare?

Costul politei de asigurare difera si se stabileste in functie de cota tarifara si nivelul de risc apreciat in baza cererii-chestionar si dupa caz, a inspectiei de risc.

La cererea clientului primele se pot plati: integral, semestrial sau trimestrial.

Asigurarea de garantie de participare la licitatii

Care este obiectul asigurarii?

Obiectul asigurarii este plata in favoarea beneficiarului a unei despagubiri, in cazul in care:

  • asiguratul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
  • asiguratul castiga licitatia, dar nu constituie garantia de buna executie;
  • asiguratul castiga licitatia dar refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

 Care este suma asigurata?

Se asigura intre 1% si 2% din valoarea estimata a contractului licitat.

 Care este perioada asigurarii?

Asigurarea de garantie de participare la licitatii se poate incheia pentru o perioada de 120 zile. La cererea Beneficiarului perioada garantata se poate prelungi.

 Cat costa polita de asigurare?

Prima de asigurare se stabileste in functie de valoarea garantiei, perioada de valabilitate a asigurarii, cerintele beneficiarului mentionate in documentatia licitatiei, experienta antreprenorului, valoarea si tipul garantiilor colaterale puse la dispozitie de asigurat.