Constatarea daunelor

Documente necesare in caz de dauna:

  • DAUNE LOCUINTE / BUNURI PERSOANE FIZICE/JURIDICE:

– Copie act proprietate / extras din cartea funciara actualizat;
– Copie act de identitate asigurat/pagubit;
– Copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice;
– Imputernicire din partea societatii si copia cartii de identitate a imputernicitului (daca asiguratul este persoana juridica);
– Deviz de reparatie/oferte/facturi/bonuri/chitante, din care sa rezulte costurile reparatiilor necesare sau preturile bunurilor afectate;
– Dovada producerii evenimentului asigurat, care, în functie de tipul evenimentului produs, poate fi:

* pentru pagube produse de Apa de conducta, in cazul locuintelor situate la bloc – adeverinta de la Asociatia de Proprietari, iar in cazul in care nu exista Asociatie, se vor solicita declaratiile vecinilor de apartament care au cunostinta de producerea evenimentului;
* in caz de incendiu/explozie– proces verbal intocmit de pompieri si/sau politie;
* in caz de fenomene atmosferice– adresa de la autoritatile competente pentru confirmarea evenimentului;
* in caz de furt/vandalism – dovada de la politie privind producerea evenimentului, a modului de operare, lista bunurilor furate/deteriorate/distruse, valoarea reclamata a prejudiciului, cine sunt autorii sau stadiul cercetarilor privind indentificarea autorilor;
* in caz de “bani valori” – copie CI angajati, copie contract de munca angajati, copie cazier angajat, declaratie angajat, declaratie detaliata din partea companiei privind evenimentul (detalii legate de angajati, mod de supraveghere, verificare etc.), PV întocmit la data depistarii evenimentului, documente din care sa reiasa frauda si data producerii evenimentului, decizia oficiala a companiei privind masurile luate impotriva angajatului, PV intocmit de comisia antifrauda;
* in caz de “fenomene electrice” – nota tehnica de la un service/societate autorizata din care sa rezulte cauza defectarii aparatului, partile componente afectate, costurile de reparatie pentru fiecare reper afectat si solutia recomandata si confirmarea de la Enel/Electrica de avarie pe reteaua de tensiune, dupa caz;
* in cazul pagubelor la “centrale termice” – autorizatie de instalare, dovada punerii in functiune, dovada efectuarii reviziilor periodice, nota tehnica privind cauza defectarii, parti afectate, costuri de reparatie si solutia recomandata;
* in caz de dauna la “bunuri/continut” – factura initiala de achizitie, fisa contabila a bunurilor (dupa caz);
* in caz de avarie la “stoc de marfa” – evidente contabile, fisa contabila a bunurilor, factura de achizitie, valoarea contabila a stocului la sfarsitul lunii precedente daunei, registrul de intrari-iesiri la inceputul lunii cu dauna pana la momentul producerii evenimentului si alte documente contabile, dupa caz;
* in caz de dauna la “utilaje neinmatriculate” – copie acte de proprietate utilaj, copie permis/atestat sofer/manipulant, PV politie / de constatare, factura initiala de achizitie, PV pompieri / Act polițe pentru incendiu/furt/vandalism.
* in caz de dauna la “răspundere civila legala”: copie act proprietate / extras din cartea funciara actualizat; copie act de identitate păgubit; copie certificat înmatriculare la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice; imputernicire din partea societatii si copia cartii de identitate a imputernicitului (daca pagubitul este persoana juridica); deviz de reparatie/oferte/facturi/bonuri/chitante, din care sa rezulte costurile reparatiilor necesare sau preturile bunurilor afectate; dovada producerii evenimentului asigurat, specifica in functie de tipul evenimentului produs.

  • DAUNE RASPUNDERE CIVILA:

– solicitarea de despagubire inaintata de păgubit;
– documente care sa ateste proprietatea bunurilor in caz de daune materiale;
– documente ale autoritatilor / documente medicale care sa ateste evenimentul in caz de deces sau vatamare corporala;
– declaratii martori si/sau angajati;
– documente intocmite de organele abilitate in constatarea si cercetarea evenimentelor avizate (Politie, Parchet, ISU, ANM, Asociatia de proprietari, Administratia imobilului etc.) de la caz la caz;
– imputernicire (persoane juridice) + copie carte de identitate imputernicit
– certificat de Inregistrare la Registrul Comertului (pentru pers. juridice);
– dovada producerii evenimentului (fotografii, adeverinta, documente emise de catre autoritatile competente: Poliție, Pompieri etc.).

* Raspundere civila angajator fata de angajat:

– Copie contract de munca angajat;
– Declaratie angajat + angajator;
– Pontajul din data producerii evenimentului;
– Documente din care să reiasa riscul produs (documente medicale, autoritati, documente contabile, audit etc.);
– Documente justificative, dupa caz (atestate angajat, autorizatii de functionare echipamente, avize, autorizatii privind securitatea si sanatatea in munca etc.).

* Raspundere chirias fata de proprietar:

– Contract inchiriere intre Proprietar si Chirias declarat la Circa Financiara;
– Declaratii chirias / proprietar;
– Documente din care să reiasa producerea evenimentului asigurat (documente autoritati, note tehnice, declaratii, documente medicale etc.).

* Raspundere poluare accidentala:

Proces Verbal incinta/ PV pompieri/ adresa politie, documente oficiale care sa ateste producerea evenimentului, dupa caz;
– Autorizatii functionare pentru activitatea lucrativa pentru care a fost preluat in asigurare;
– Documente mediu, autoritati care sa ateste poluarea;
– Dovada ca detine recipiente diferite de separare a deseurilor menajere.

* Raspundere producator:

– Contract client producator – prestator;
– Comanda produs/servicii;
– Prezentare inițială produs versus produs finit;
– Documente care sa ateste prejudiciul creat.

* Raspundere constructii montaj:

–  Contract prestator – beneficiar;
–  Autorizatii;
–  Memoriu tehnic;
–  Schita / plan proiect;
–  Protocol SSM;
–  Grafic santier;
– Documente din care sa reiasa faptul că au respectat protocolul/normele legislative (liste contracte furnizori, PV predare-primire, certificate calitate si garantie, PV punere in functiune, declaratie de conformitate, deviz interventie, contract executie/mentenanta, facturi etc.);
– Fisa de constatare si interventie.

  • DAUNE ACCIDENTE PERSOANE

– Actul de identitate al solicitantului avand calitatea de Beneficiar;
– Declaratie Asigurat/Beneficiar;
– Documente întocmite de organele abilitate in constatarea si cercetarea evenimentelor avizate (Politie, Parchet, ISU etc.) de la caz la caz;
–  Documente suplimentare necesare in functie de tipul evenimentului.

* In cazul politelor de grup:

Se va solicita o adresa din partea firmei din care sa rezulte: data angajării, dovada calității de angajat la data producerii evenimentului, încadrarea in funcție a persoanei vătămate, apartenenta la grupul asigurat.

* In caz de Invaliditate Totala sau Parțială / Spitalizare/ Arsuri/ Cheltuieli medicale:

– Documente medicale din care să reiasă gradul de invaliditate permanenta;
– Documente medicale referitoare la tratamentele urmate;
– Documente medicale care certifica perioada de spitalizare / tratament ambulatoriu;
–  In cazul spitalizarii Asiguratul trebuie sa faca dovada diagnosticului care a dus la internare, documente din care sa reiasa perioada de spitalizare, tratamentul prescris si efectuat, biletul de externare si diagnosticul stabilit la externare;
– Certificate de concedii medicale;
– Scrisori medicale din care sa rezulte diagnosticul;
– Retete, chitante fiscale, note de plata, toate în original, privind cheltuielile efectuate, din care sa rezulte ca acestea s-au datorat in exclusivitate de producerea evenimentului avizat.

* In caz de de Deces:

–  Copie certificat de deces;
–  Copie act constatator al decesului;
–  Certificat de moștenitor sau certificat de calitate moștenitor.

* In caz de de Deces din accident rutier:

– Procesul verbal de constatare la fata locului, intocmit de Politie din care sa rezulte cu certitudine cel putin: data evenimentului, cauza si imprejurarile producerii evenimentului, vinovăția in producerea evenimentului, pagube înregistrate, persoanele vătămate si/sau decedate, alcoolemia Asiguratului, dupa caz.

* In caz de de Deces din accident de munca:

–  Procesul verbal eliberat in urma producerii accidentului de munca;
–  Buletin toxicologic (alcoolemia) Asiguratului.

  • DAUNE GARANTII CONTRACTUALE

– Copie polita de asigurare, cerere chestionar, acte aditonale, anexe si conditiile de asigurare;
– Avizarea de dauna, inclusiv documentele care au insotit aceasta solicitare;
–  Contract de lucrari si actele aditionale;
–  Proiect tehnic aprobat conform contract;
–  Centralizator cu gradul de executie al contractului de baza;
– Memoriu tehnic lucrari;
– Procese verbale intermediare la finalizarea lucrarilor;
– Procese verbale finale la terminarea lucrarilor;
– Note de receptie;
– Certificate de calitate/conformitate, finalizare;
– Reclamatii prin care se notifica culpa si se solicita remedierea situatiei/plata despagubirilor;
– Caiet de sarcini – daca este cazul;
– Facturi.

  • DAUNE CREDITE COMERCIALE

– Imputernicire de colectare/recuperare;
– Contract de vanzare cumparare/comanda;
– Facturi;
– Documente de transport;
– Corespondenta purtata cu Cumparatorul privind cauzele neplatii, inclusiv copii dupa documentele care atesta existenta unei dispute privind sumele neincasate;
– Intelegerea cu Cumparatorul privind pastrarea dreptului de proprietate asupra marfurilor, daca este cazul;
– Situatia contabila a livrarilor si incasarilor aferente acestui Cumparator, pe un an anterior emiterii politei de asigurare;
– Alte documente, inclusiv garantiile primite.

Lista documentelor nu este limitativa si se pot solicita si alte documente in funcție de clauza pentru care a fost avizat evenimentul.

EximAsig Romania, first year with profits after nine months

Bucharest, November 04, 2015 – The Insurance – Reinsurance company Exim Romania (EximAsig), having as main shareholder EximBank has registered profits of almost 600.000 Lei, after the first nine months of this year, after reporting a loss of 816.000 Lei for the similar period last year. The result comes as a direct effect of implementing operational restructuring measures and reducing risks related to the re-insurance subscribed policies.

”EximAsig is now in the first year when it reports profits after the first three semesters. The company is now going through a vast process of business model quality optimization, being concerned with increasing the efficiency of the general framework of its activity and resource use and this is why we consider that solid premises exist for the company to register profits at the end of the year as well.”, said Traian Halalai, Executive President of EximBank.

At the end of September 2015, Exim Romania has reported subscribed gross premiums of 12.7 Million Lei, the solvency grade of the company – the ratio between the available solvency margin and the maximum between the minimal solvency margin and the safety fund– reached 1.09. According to the official data, for the general insurance category the average solvency level reached 0.54 at the end of the first semester 2015, only 8 out of the 28 general insurers reporting a solvency level higher than 1.5 and 13 companies were ranking between 1.05 and 1.5.

After the first three semesters of the year, Exim Romania had an available solvency margin of 17.8 Million Lei and the liquidity factor was 1.52.

At present, the company is implementing an increase of the registered capital by 20 Million Lei, following the recommendations of the supervising authority in the field, issued after the Balance Sheet Review (BSR) exercise for the whole insurance market.

The registered capital increase will be realized as per the decision of the General Shareholders Meeting on October 12th, 2015, by firstly diminishing the registered capital by decreasing the nominal share value from 10 Lei to 4 Lei (accounting value), the only legal solution that allows the compliance with the shareholders rights. This operation will be finalized at the end of the first semester of 2016.

”EximAsig maintains its strategic objectives of offering efficient financial products allowing companies to protect their patrimony and also offering the consultancy services that base the building of adequate financial protection plans for each company. All the prudential indicators of EximAsig are above minimal admitted limits and continues to implement the agreed measures in order to reach solid solutions in terms of solvency , as per the communication with the supervising authority and, along with the increase of the share capital, the company will register an exceeding in capital as per SOLVENCY I ruling and will be significantly prepared for the new SOLVENCY II legal framework that will be in place starting January 2016”, added Traian Halalai.

The Insurance – Reinsurance company Exim Romania specializes in covering financial risks both for export operations and internal commercial transactions.

The company has been authorized in August 2010 for insuring credits and guarantees but during 2011 Exim Romania extended its scope of work by obtaining the license for another six insurance classes: fire and natural calamities insurance, properties damages, third party indemnity, accidents insurance, insurance for goods in transit and insurance for financial losses.

A year later, in order to be able to offer to its clients full coverage without risks segmentation on their behalf Exim Romania extended again its activity with another two classes of insurance: insurances for aerial means of transportation and third party indemnity for aerial means of transportation.

EximAsig has a 30 products portfolio related to the above mentioned classes targeted at the companies involved in commercial activities with local and foreign partners in constructions, goods and industrial production, air transportation, marine transportation, services, export and IT.

EximAsig România, primul an cu profit după nouă luni

București, 04 noiembrie 2015 – Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (EximAsig), al cărei acționar majoritar este EximBank, a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an un profit de aproape 600.000 de lei, după ce în perioada similară a anului trecut a raportat o pierdere de 816.000 lei, rezultatul reprezentând efectul direct al adoptării unor măsuri de restructurare a activității și de reducere a riscurilor aferente polițelor subscrise prin reasigurare.

”Pentru EximAsig este primul an de la înființare în care înregistrează profit după primele trei trimestre. Compania se află în plin proces de optimizare a calității modelului de business, fiind preocupată de eficientizarea cadrului general de funcționare și de utilizare a resurselor, și, de aceea, considerăm că există premise solide ca societatea să își consolideze rezultatele până la sfârșitul anului”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

La finele lunii septembrie a acestui an, Exim România a raportat un volum de prime brute subscrise de 12,7 milioane de lei, gradul de solvabilitate al companiei – determinat ca raport între marja de solvabilitate disponibilă și maximul dintre marja de solvabilitate minimă și fondul de siguranță – fiind de 1.09. Menționăm că, potrivit datelor oficiale, pentru categoria asigurărilor generale, gradul de solvabilitate mediu al pieței era la finele primului semestru al anului de 0.54, din cele 28 de societăți care practică asigurări generale numai opt înregistrând un grad de solvabilitate mai mare de 1.5, iar 13 societăți având un grad de solvabilitate cuprins între 1.05 și 1.5.

După primele trei trimestre ale anului, Exim România avea o marjă de solvabilitate disponibilă de 17,8 milioane de lei, iar coeficientul de lichiditate era de 1.52.

În prezent, societatea parcurge un proces de majorare a capitalului social cu 20 de milioane de lei, ca urmare a recomandărilor autorității de supraveghere din domeniu, formulate după derularea exerciţiului Balance Sheet Review (BSR) la nivelul întregii piețe de asigurări.

Majorarea de capital se va realiza, conform deciziei Adunării Generale a Acționarilor din 12 octombrie 2015, prin diminuarea în prealabil a capitalului social prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la 10 lei, la 4 lei (valoare reieșită din calcul contabil), unica soluție legală care permite respectarea drepturilor tuturor acționarilor. Finalizarea acestei operațiuni este estimată pentru sfârșitul primului trimestru din 2016.

”EximAsig își păstrează obiectivele strategice de a oferi produse financiare eficiente care să protejeze patrimoniul companiilor și de a furniza servicii de consultanță care să permită dezvoltarea unor planuri de protecție financiară adecvate fiecărei companii. Societatea are toți indicatorii prudențiali peste limita minimă admisă și continuă procesul de îndeplinire a măsurilor asumate pentru stabilirea unor soluții solide privind solvabilitatea, așa cum au fost ele comunicate autorității de supraveghere din domeniu, iar, odată cu majorarea de capital, compania va înregistra un exces de capital conform legislației SOLVENCY I și va face un pas semnificativ pentru noul cadru legislativ SOLVENCY II care intră în vigoare în ianuarie 2016”, a mai spus Traian Halalai.

Compania de Asigurari – Reasigurari Exim România este specializată în asigurarea riscurilor financiare, atât pentru operațiunile de export, cât și pentru operațiunile comerciale interne.

Autorizată în august 2010 pentru practicarea asigurărilor de credite și garanții, Exim România și-a extins activitatea pe parcursul anului 2011 prin obținerea autorizației de practicare a altor șase clase de asigurări și anume: asigurări de incendiu și calamități naturale, asigurări de daune la proprietăți, asigurări de răspunderi civile, asigurări de accidente, asigurări de bunuri în tranzit și asigurări de pierderi financiare.

Un an mai târziu, pentru a oferi clienților săi o acoperire completă, fără ca aceștia să mai fie nevoiți să își segmenteze riscurile, Exim România și-a extins din nou activitatea pentru încă două clase de asigurări și anume: asigurări de mijloace de transport aerian și asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian.

EximAsig deține în portofoliu 30 de produse aferente acestor clase, acestea fiind destinate companiilor care desfășoară activități comerciale cu parteneri externi și interni în domeniul construcțiilor, producției de bunuri și industriale, transporturilor rutiere, navale, aeriene, prestărilor de servicii, exportatorilor și celor din industria IT.

EximAsig Romania Has Extended its Activity with 2 New Insurance Classes

Bucharest, June 20th, 2012 – The Exim Romania (EximAsig Romania) Insurance-Reinsurance Company, whose majority shareholder is EximBank, has received from the part of the Insurance Surveillance Commission (CSA) the licence for the operation of two new insurance classes.

Beginning from the 6th of June 2012, the Exim Romania Insurance-Reinsurance Company can subscribe risks from the following insurance classes:

– Insurances for air transportation means (also including catastrophic nature risks);
– Civil liability insurances for air transportation means.

“The licence for the subscription of risks from the air transportation means is subscribed to the strategic vision to continue the company development. Until at present, we have succeeded in imposing ourselves on the guarantee insurance market, and due to the extension of subscription licences of last year, we have increased our portfolio with big-size customers from the field of civil and industrial constructions, of oil industry, retail and port operators”, declared Radu Frincu, chairman of the Company directorate.

Initially licensed for credit and guarantee insurances, the Exim Romania Insurance-Reinsurance Company reached, within less than 2 years from the start of its activity, to be licensed for the operation of 10 insurance classes and to hold in its portfolio over 30 products afferent to these, among which the insurances of goods, equipments and facilities, insurances of civil and professional liability, CARGO, and, of course, insurances of credits and insurances of guarantees (for the participation in bids, for the good performance of the contract or for maintenance) etc.

The company recorded as at 31.12.2011 a volume of subscribed gross premiums of 8,484,688 lei and a market share of 5.67% on the segment of guarantee insurances.
“The insurances of air transportation means represent a specialized type of business, that is why this our most recent action wants to be the signal of a solid company, with strong international partners on the reinsurance part, that will also approach this niche segment in order to earn a portfolio” added Radu Frincu.
The products of EximAsig Romania are addressed to the companies that operate in the fields of goods and industrial ones, road, naval, air transports, service suppliers, construction, exporters and to those in the IT industry.

EximAsig Romania si-a extins activitatea pe 2 noi clase de asigurari

Bucuresti, 20 iunie 2012 – Compania de Asigurari – Reasigurari Exim Romania (EximAsig Romania), al carei actionar majoritar este EximBank, a primit din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) autorizarea pentru practicarea a doua noi clase de asigurari.

Incepand cu data de 6 iunie 2012, Compania de Asigurari – Reasigurari Exim Romania poate subscrie riscuri din urmatoarele clase de asigurari:

– Asigurari de mijloace de transport aerian (incluzand si riscuri de natura catastrofica);
– Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian.

“Autorizarea pentru subscrierea riscurilor din clasele de asigurari de mijloace de transport aerian se inscrie in viziunea strategica de continuare a dezvoltarii companiei. Pana in prezent am reusit sa ne impunem pe piata de asigurari de garantii, iar datorita extinderii din anul trecut a licentelor de subscriere ne-am largit portofoliul cu clienti de dimensiuni mari din domeniul constructiilor civile si industriale, al industriei petroliere, retail sau al operatorilor portuari”, a declarat Radu Frincu, presedinte al directoratului societatii.

Autorizata initial pentru asigurari de credite si de garantii, Compania de Asigurari – Reasigurari Exim Romania a ajuns ca, in mai putin de 2 ani de la incepere activitatii, sa fie licentiata pentru practicarea a 10 clase de asigurari si sa detina in portofoliu 30 de produse aferente acestor clase, printre care asigurarile de bunuri, echipamente si utilaje, asigurari de raspundere civila si profesionala, CARGO, si bineinteles, asigurari de credite si asigurari de garantii (pentru participarea la licitatii, de buna executie a contractului sau de mentenanta), etc.

Compania a inregistrat la 31.12.2011 un volum de prime brute subscrise de 8.484.688 lei si o cota de piata de 5,67% pe segmentul asigurarilor de garantii.
“Asigurarile mijloacelor de transport aerian reprezinta un tip de business specializat, de aceea aceasta cea mai recenta actiune a noastra se doreste a fi un semnal al unei companii solide, cu parteneri internationali puternici pe partea de reasigurare, care va aborda si acest segment de nisa in vederea castigarii unui portofoliu” a mai adaugat Radu Frincu.

Produsele EximAsig Romania se adreseaza companiilor care activeaza in domeniul productiei de bunuri si industriale, transporturilor rutiere, navale, aeriene, prestarilor de servicii, constructiilor, exportatorilor, si celor din industria IT.

Serviciul Marketing si Comunicare
Tel: 021.211.06.50
Fax: 021.211.06.57
E-mail: pr@eximasig.ro

EximAsig Supports the National Association of Romanian Insurance Brokerage and Consultancy Companies (UNSICAR)

EximAsig Romania joins UNSICAR by the support of the most important annual event organized by this latter, the “National Conference of Insurance Brokers”, the seventh edition. The event shall take place on March the 21st and, on this occasion, EximAsig Romania wishes to express its appreciation for the efforts made by the insurance brokers for the development of the specialized market and to confirm once again the close collaboration that they have.

Within a short time from the beginning of its activity, EximAsig concluded brokerage contracts with 40 insurance brokers, specialized in the brokerage of financial risk insurance products, with a vast experience in the field and with a wide portfolio of customers.

The products offered by EximAsig Romania cover a wide range of risks, from financial risk insurances, such as guarantee insurances (for the participation in bids, for good performance, for maintenance, for payment in advance) and the commercial risk insurances, up to the insurances of goods, of civil liability, CARGO or accidents.

EximAsig sprijina Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania (UNSICAR)

EximAsig Romania se alatura UNSICAR prin sprijinirea celui mai important eveniment anual organizat de aceasta, “Conferinta Nationala a Brokerilor de Asigurare”, editia a saptea. Evenimentul va avea lor pe data de 21 martie, si cu aceasta ocazie, EximAsig Romania doreste sa isi exprime aprecierea pentru eforturile depuse de intermediarii in asigurari la dezvoltarea pietei de profil si sa reconfirme stransa colaborare pe care o are cu acestia.

Intr-un timp scurt de la inceperea activitatii sale, EximAsig a incheiat contracte de intermediere cu 40 de brokeri de asigurari, specializati in intermedierea produselor de asigurare de risc financiar, cu o vasta experienta in domeniu si un portofoliu larg de clienti.

Produsele oferite de EximAsig Romania acopera o gama larga de riscuri, de la asigurarile de risc financiar, cum sunt asigurarile de garantii (pentru participarea la licitatii, de buna executie, de mentenanta, de plata avans) si asigurarile de risc comercial, pana la asigurarile de bunuri, de raspundere civila, CARGO sau accidente.

EximAsig Romania Subscribed Premiums of Over 8 million Lei in 2011

The Exim Romania (EximAsig Romania) Insurance-Reinsurance Company, whose majority shareholder is EximBank, recorded in 2011, according to the audited data, a volume of subscribed gross premiums of 8,484,688 lei (approximately 2 million Euros), compared to the year 2010, when it subscribed 429,605 lei. Also, the company reported on the 31st of December 2011 a solvency degree of 22.14, and the ratio between the available solvency margin and the safety fund was of 1.35.

Licensed in August 2010 for the operation of credit and guarantee insurances, the company extended its activity during the year 2011 by obtaining the licence to operate other 6 insurance classes, namely: fire and natural calamity insurances, insurances for property damages, civil liability insurances, accident insurances, insurances of goods in transit (CARGO) and insurances of financial losses.

Thus, at the end of 2011, the guarantee insurances held the highest weight in the total portfolio, respectively 70%, followed by the insurances of goods by 14% and the insurances for credits by 13%. More moderate percentages belonged to civil liability insurances (2%) and to CARGO insurances (1.5%).

The market share, on the segment of guarantee insurances, was of 5.67%, compared to 0.59% in 2010, EximAsig România occupying the third place in the standings of the insurance companies that operate on the guarantee insurance market.

“The positive evolution that EximAsig Romania recorded shows us that there are several customers for our products, that understand the insurance benefits and for which we will continue to supply high quality insurance services. Our objective for the immediately next period is represented by the consolidation of the position we have earned and the development of the product portfolio that we offer by creating insurance packages that could be used for the purpose of a complete protection” said Radu Frîncu, the chairman of EximAsig Romania Directorate.

EximAsig Romania is a company specialized in the insurance of financial risks and of the other types of risks complementary to these (goods, liabilities, CARGO, accidents, a.s.o.) whose purpose is represented by the protection of the Romanian business environment, both for the export operations, and for the domestic commercial operations. The company products are addressed to the companies that operate in the fields of production of goods, transports, service supplies, constructions, exporters and for those in the IT industry.

EximAsig România a subscris prime de peste 8 milioane lei în anul 2011

Compania de Asigurari – Reasigurari Exim Romania (EximAsig Romania), al carei actionar majoritar este EximBank, a inregistrat in anul 2011, conform datelor auditate, un volum de prime brute subscrise de 8.484.688 lei (aproximativ 2 milioane de euro), comparativ cu anul 2010, cand a subscris 429.605 lei. De asemenea, societatea a raportat la 31 decembrie 2011 un grad de solvabilitate de 22,14, iar raportul dintre marja de solvabilitate disponibila si fondul de siguranta era de 1,35.

Autorizata in august 2010 pentru practicarea asigurarilor de credite si garantii, compania si-a extins activitatea pe parcursul anului 2011 prin obtinerea autorizatiei de practicare a altor 6 clase de asigurari si anume: asigurari de incendiu si calamitati naturale, asigurari de daune la proprietati, asigurari de raspunderi civile, asigurari de accidente, asigurari de bunuri in tranzit (CARGO) si asigurari de pierderi financiare.

Astfel, la finele anului 2011, asigurarile de garantii detineau cea mai mare pondere in total portofoliu, respectiv 70%, urmate de asigurarile de bunuri cu 14% si asigurarile de credite cu 13%. Procente mai moderate apartineau asigurarilor de raspunderi civile (2%) si asigurarilor CARGO (1,5%).

Cota de piata, pe segmentul asigurarilor de garantii, a fost de 5,67%, fata de 0,59% in 2010, EximAsig Romania ocupand locul 3 in clasamentul societatilor de asigurare care activeaza pe piata de asigurari de garantii.

“Evolutia pozitiva pe care a cunoscut-o EximAsig Romania ne arata ca exista numerosi clienti pentru produsele noastre, care inteleg beneficiile asigurarilor si pentru care vom continua sa furnizam servicii de asigurari de inalta calitate. Obiectivul nostru pentru perioada imediat urmatoare il reprezinta consolidarea pozitiei pe care am castigat-o si dezvoltarea portofoliului de produse pe care il oferim prin crearea de pachete de asigurari care sa poata fi utilizate in scopul unei protectii complete” a declarat Radu Frincu, presedinte al directoratului EximAsig Romania.

EximAsig Romania este o societate specializata in asigurarea riscurilor financiare si a celorlalte tipuri de riscuri complementare acestora (bunuri, raspunderi, CARGO, accidente, s.a) al carui scop il reprezinta protectia mediului de afaceri romanesc, atat pentru operatiunile de export, cat si pentru operatiunile comerciale interne. Produsele companiei se adreseaza societatilor care activeaza in domeniul productiei de bunuri, transporturilor, prestarilor de servicii, constructiilor, exportatorilor si celor din industria IT.

Serviciul Marketing si Comunicare
Tel: 021.211.06.50. Fax: 021.211.06.57 e-mail: pr@eximasig.ro

 

EximAsig Romania has expanded its activity with 6 new insurance classes

Exim Romania Insurance Reinsurance Company (EximAsig Romania), whose majority shareholder is Eximbank has received from the Insurance Supervisory Commission (CSA) approval for the use of six new classes.

Thus, EximAsig Romania may subscribe risks in the following insurance classes:

– Accident and illness insurance (including accidents and occupational diseases);
– Insurance for goods in transit;
– Fire and natural calamities insurance;
– Other property insurance;
– General liability insurance;
– Insurance against financial losses.

Previously, the company was offering credit and guarantees insurance only.

“Extending the insurances classes is a natural step in the development of the company and a consequence of the signals received from our customers. Now we can offer products with complete coverage, no longer having them to segment their risks. In this way, we help the exporters who will be insured, besides for the risk of default on external, as before, also for the transported goods. Also, a client in the constructions field, participating in an auction, may conclude not only the guarantee of participation in auctions insurance, but also an “all risks” type insurance for construction and builder liability”, said Radu Frincu, C.E.O.

Exim Romania Insurance Reinsurance Company’s products are designed for companies operating in the production of goods, transport, provision of services, construction, the IT industry, as well as exporting firms.